نظافت و پاکیزگی در کسب محبت و خشنودی خدا چه نقشی دارد؟

بدن تمیز، لباس پاکیزه، استفاده از عطر و … می‌تواند نوعی حالت روحانی برای انسانی که از حس زیباشناسی فطری برخوردار است به‌وجود آورده و باعث افزایش محبت او به خدا، و زیاد شدن محبت خدا به انسان پاکیزه شود.

ملا احمد نراقی(ره) درباره اهمیت طهارت و نظافت ظاهری و ارتباط آن با طهارت باطنی می‌نویسد: «و آن اهمّ امور است از براى عبادت، زیرا طهارت ظاهر، وسیله حصول طهارت باطن است. و از این جهت مدح آن در آیات و اخبار وارد شده …؛ زیرا دل آدمى از غیر خدا پاک نمی‌شود تا نفس او از اخلاق ذمیمه پاک نگردد. و نفس از آنها پاک نمی‌شود تا اعضا و جوارح از لوث گناهان، پاک نگردد. و اعضا از گناهان طاهر نمی‌شود تا از ظاهر بدن ازاله حدث و خبث نگردد».(۱)

ائمه معصومین”علیه السلام» پاکیزه‌ترین افراد در زندگی شخصی، در اجتماع، و در ارتباط با خدا بودند. به همین جهت روایات زیادی از آن بزرگواران راجع به نظافت و پاکیزگی بدن و لباس و محل زندگی وارد شده که باعث خشنودی خداوند می‌شود و به شخص پاکیزه ثواب داده می‌شود. در این‌جا برای نمونه؛ به روایاتی درباره اهمیت و ارزش نظافت و پاکیزگی و نقش آن در کسب محبت و خشنودی خدای تعالی اشاره می‌شود:

امام صادق”علیه السلام»: «دو رکعت نماز کسى که (به هنگام نماز) خود را معطّر می‌کند از هفتاد رکعت نماز کسى که عطر نمی‌زند، برتر است».(۲)

امام صادق”علیه السلام»: مسواک زدن دوازده ویژگی دارد: سنّت پیامبر(صلی الله علیه و اله) است، دهان را پاک و پاکیزه می‌کند، روشنى چشم را افزون می‌کند، موجب خوشنودى خداوند است، دندان‌ها را سفید می‌کند، ریزش و ساییدگى دندان را از بین می‌برد، لثه‌ها را محکم می‌کند، اشتها و میل به خوردن غذا را زیاد می‌کند، بلغم را از بین می‌برد، حافظه آدمى را می‌افزاید، باعث دو برابر شدن حسنات می‌گردد، فرشتگان خدا را شاد می‌کند.(۳)

شاید بپسندید:  عقل بالفعل چیست؟

امام صادق”علیه السلام»: «رسول خدا(صلی الله علیه و اله) سر مبارکش را با سدر می‌شست و می‌فرمود: سرهایتان را با برگ سدر بشوئید؛ زیرا هر فرشته مقرّب و هر پیامبر مرسلى آن‌را پاکیزه شمرده است. هر کس سر خود را با برگ سدر بشوید، خداوند تا هفتاد روز وسوسه شیطان را از او دور می‌کند؛ و کسى که خداوند تا هفتاد روز وسوسه شیطان را از او دور کند، گناه نمی‌کند؛ و کسى که گناه نکند، وارد بهشت می‌شود».(۴)

رسول خدا(صلی الله علیه و اله)فرمود: «خداوند بر جوانى که زیاد در آئینه نگاه کند و با هر نگاهى سپاس خداوندى را به‌جاى آورد، بهشت خود را واجب کرده است».(۵)

رسول خدا(صلی الله علیه و اله): «هر کس در روز پنجشنبه شب جمعه، مسجدى را جارو کند و خاک آن‌را بروبد و بیرون ببرد حتّى اگر به مقدار سرمه چشم باشد، خداوند گناهان او را می‌بخشد».(۶)

از این روایات به‌دست می‌آید که خدا زیبایی و نظافت و پاکیزگی را دوست دارد و از او خشنود است و به شخص پاکیزه ثواب می‌دهد و او را وارد بهشت می‌کند. البته شخص پاکیزه باید مؤمن باشد.

برای آگاهی بیشتر درباره ارتباط میان نظافت و پاکیزگی و کسب محبت و خشنودی خداوند «رابطه ایمان با پاکیزگى و ازدواج»، سؤال ۲۱۱ را مطالعه کنید.

 

________________________________________

(۱). نراقی، ملا احمد، معراج السعاده، ص ۸۳۸، قم، هجرت، چاپ ششم، ۱۳۷۸ش.

(۲). شیخ صدوق، محمد بن على‏، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص ۴۰، قم، دار الرضی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.

(۳). همان، ص ۱۸٫

(۴). همان، ص ۲۰٫

(۵). همان، ص ۲۵٫

(۶). همان، ص ۳۱٫

منبع: اسلام کوئست