مسئله ۵۴۳: کفاره قسم چه مقدار است؟

اگر فردی قسم بخورد و عمداً مخالفت کند باید کفاره بدهد یعنی یک بنده آزاد کند یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند سه روز روزه بگیرد. [آیات عظام: امام، فاضل، خامنه ای مکارم، بهجت]

باید یک بنده آزاد کند یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند و اگر نتوانست سه روز پی در پی روزه بگیرد. [آیات عظام: خویی، سیستانی] دانلود/ادامه مطلب