عضویت در خبرنامه

با وارد کردن ایمیل خود و سپس تایید آن،جدیدترین مطالب و نرم افزار ها برای شما ارسال می شود :


 

سبد محصولات شما

 • سبد خریدتان خالی است.

وب گردی

مطالب منتشر شده در دسته ی "سوال شرعی"

محلل کیست و چه شرایطی دارد؟

محلل
محلل چیست و چه شرایطی دارد؟

اگر زنی را دو بار طلاق دهند و به او رجوع کند و یا طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقد کند چه در بین یک طهر باشد یا چند طهر چه مجامعت بعد از هر طلاق شده یا نشده بعد طلاق سوم بر شوهر حرام می­شود و نیاز به محلل دارد. (امام. گلپایگانی صافی سیستانی بهجت)[۱]

بنا بر احتیاط واجب در هر بار نزدیکی نماید و بعد از دیدن حیض و پاک شدن طلاق دهد. (آیت الله مکارم)[۲]

 • اگر در بین سه طلاق زن به عقد کس دیگر درآمده باشد آیا باز هم نیاز محلل است؟

نیاز نیست. (آیات عظام: امام- خویی- وحید- سیستانی- گلپایگانی- صافی)[۳]

۱- عقد دائم باشد. (مراجع)

۲- بلوغ  :

باید بالغ باشد. (آیات عظام: امام- گلپایگانی- بهجت- نوری- اراکی)

احتیاط واجب. (آیات عظام: سیستانی- خویی- تبریزی- فاضل- صافی – وحید)

۳- وطی در قبل(جلو) :

باید وطی در قبل شود. (آیات عظام: امام- وحید – بهجت- نوری- اراکی- فاضل- صافی-

گلپایگانی)

احتیاط واجب وطی در قبل شود. (آیات عظام: خویی- سیستانی- تبریزی)

۴- بعد از فوت یا طلاق و گذشت عده باشد. [۴]

 • آیا انزال در صحت محلل شرط است؟

احتیاط واجب شرط است. (آیات عظام: امام- فاضل- بهجت- گلپایگانی- صافی تبریزی – )

انزال لازم نیست. (آیت الله نوری-)[۵] دانلود/ادامه مطلب

آیا زن در زمان عده وفات میتواند از خانه خارج شود؟

جواز خروج زن از منزل در عده وفات
آیا زن در زمان عده وفات میتواند از خانه خارج شود؟

در تامین حوائج خود جایز است مخصوصا اگر ضروری باشد یا امور راجحه مانند حجوزیارت… (آیات عظام: امام- گلپایگانی- صافی)[۱]

جایز است ولی کراهت دارد الا در موارد ضروری یا اداء حق… (آیات عظام: خویی- وحید- سیستانی)[۲]

کراهت دارد. (آیت الله تبریزی)[۳]

نکته :یکره لها المبیت خارج بیتها علی الاقرب

حداد

 • حکم حداد در عده وفات را بیان کنید؟ و مقصود از حداد چیست؟

حداد واجب است (مراجع )

مقصود از حداد زینت است در زمان عده و فرق نمی­کند در لباس باشد یا در بدن و تشخیص آن با عرف است. و ترک آن در زمان عده بر زن واجب است. (حتی می­تواند کیفیت پارچه و دوخت لباس سیاه زینت حساب شود) (آیات عظام: خویی- وحید- سیستانی- گلپایگانی- صافی- بهجت مکارم )[۴]

در مورد مرد غائب که به حکم حاکم ولی او زن ش را طلاق می‌دهد وزن باید عده وفات نگه دارد در این فرض حداد واجب نیست (خوئی وحید)[۵]

 

 • اگر حداد را حفظ نکرد آیا به عده خللی وارد می­شود؟

حداد واجب مستقلی است و شرط در عده نمی­باشد. و لذا خللی در عده وارد نمی­شود. (آیات عظام: خویی- وحید- امام- گلپایگانی- صافی- سیستانی)[۶]

دانلود/ادامه مطلب

حکم زنی که شوهرش مفقود شده چیست؟

عده زنی که شوهرش مفقود شده
حکم زنی که شوهرش مفقود شده چیست؟
حکم زنی که شوهرش مفقود شده و نمی­داند زنده است یا مرده چیست؟

مسأله صور مختلفی دارد اجمال مسأله این است که اگر می­داند شوهر زنده است حق ازدواج را ندارد واگرمی­داند فوت کرده عده وفات نگه دارد و اگر نمی­داند چنانچه پدر یا جد یا وکیل او از مال شوهر یا خودشان نفقه او را تأمین می­کنند، باز هم حق ازدواج ندارد و اگر کسی نیست که نفقه زن را بدهد زن می­تواند به مجتهد جامع الشرایط مراجعه نموده و او دستور می­دهد تا ۴ سال صبر کند و در طول مدت در جستجوی او باشند و تحقیق کنند و اگر زنده بودن او ثابت نشد مجتهد جامع الشرایط به پدر و جد پدری دستور می­دهد او را طلاق دهد و اگر ممکن نشد خود مجتهد اورا طلاق می­دهد و زن به احتیاط واجب باید ۴ ماه و ۱۰ روز عده نگه دارد. [۱]

و این در صورتی است که شرایط ضمن عقد ذکر نشده باشد یا به زوجین تفهیم نشده باشد لذا اهمیت مسأله مشخص می­شود واین اجمال مسأله است و برای آگاهی از اختلاف به ذیل مسأله مراجع رجوع شود.

 • چنانچه در جایی زوج مفقود شده بود و بعد از تحقیق و قبل از طلاق برگشت تکلیف چیست؟

در این صورت زن او حساب می­شود. (آیات عظام: امام- خویی- وحید- گلپایگانی- صافی- سیستانی- تبریزی)[۲]

می­تواند در عده رجوع کند. (آیات عظام: امام- گلپایگانی – صافی- سیستانی- فاضل)[۳]

 • اگر بعد از طلاق و ازدواج به غیر برگشت حکم چیست؟

راهی برای رجوع نیست. (آیات عظام: امام- خویی- وحید- گلپایگانی- صافی- سیستانی- فاضل)[۴]

دانلود/ادامه مطلب

احکام عده وفات در زن حامله و فوت کرده

عده وفات
احکام عده وفات در زن حامله و فوت کرده

بر هر زنی که شوهرش بمیرد، فرقی نمی­کند کوچک باشد یا بزرگ، یائسه باشد و یا غیر یائسه و دائمه باشد یا موقت، مدخوله باشد یا نباشد، عاقل باشد یا غیر عاقل، مسلمان باشد یا غیر مسلمان. (مراجع)[۱]

ابعد الاجلین، یعنی هر کدام از وضع حمل و ۴ ماه و ده روز طولانی تر باشد همان عده وفات زن حامل است پس ممکن است ۹ماه طول بکشد. (مراجع)[۲]

۴ ماه و ده روز قمری

احتیاط مستحب آن است که با توجه به اختلاف ماه، ۱۳۰ روز عده نگه دارد. (آیات عظام: خویی- وحید- سیستانی)[۳]

در طلاق رجعی تبدیل به عده وفات می­شود، و در بائن همان عده کافی است. (آیات عظام: امام- خویی- وحید- گلپایگانی- سیستانی- بهجت مکارم)[۴]

دانلود/ادامه مطلب

آیا کسی که زنا کرده عده داره؟

عده زنا
آیا کسی که زنا کرده عده داره؟

زنا عده ندارد. (آیات عظام: امام- صافی- گلپایگانی- خویی- وحید- بهجت- فاضل)[۱]

عده ندارد ولکن به احتیاط واجب زانی با او ازدواج نکند تا یک حیض شود. (آیات عظام : خویی- وحید)

عده ندارد اگر چه احتیاط مستحب این است که زن استبراء کند به یک حیض شدنواگر اعتقاد داشته که زانی زوج او است وخود را در اختیار او قرار دارد وبعد خلاف آن کشف شود بنابر احتیاط لازم باید عده نگه دارد (آیت الله سیستانی)[۲] دانلود/ادامه مطلب

عده زنی که رحم ندارد تا عادت ماهانه شود چیست

عده زنی که رحم ندارد
عده زنی که رحم ندارد تا عادت ماهانه شود چیست

عده لازم است و در عقد دائم ۳ ماه لازم است و در عقد موقت۴۵ روز است(آیات عظام: امام-صافی- فاضل- تبریزی- مکارم)[۱]

عده زن در صورت فسخ عقد

 

 • زنی که به جهتی ازدواجش فسخ شده است و مدخوله بوده یا در حکم مدخوله چگونه باید عده نگه دارد؟

همان عده طلاق است. (امام گلپایگانی صافی خوئی وحید سیستانی)[۲]

عده ارتداد

کفر زوج:         کفر فطری: عده وفات دارد. (مراجع)

کفر ملی: در صورت مدخوله بودن عده طلاق دارد (مراجع)[۳]

دانلود/ادامه مطلب

عده زن در ازدواج موقت چه مقدار است؟

عده ازدواج موقت
عده زن در ازدواج موقت چه مقدار است؟

در حامل وضع حمل است و در زنی که حیض می­شود دو حیض کامل و در زنی که حیض نمی­شود و در سن من تحیض است ۴۵ روز است. (مشهور)

اگر حامل باشد بنابر احتیاط واجب به هر کدام از ۴۵ روز ووضع حمل می باشد (خوئی تبریزی )

به احتیاط واجب دوحیض. (آیات عظام: سیستانی- فاضل)[۱]

به احتیاط مستحب دو حیض. (آیت الله زنجانی)[۲]

اگر مدت زن در ازدواج موقت در اثنای حیض تمام شود آیا این حیض یک حیض حساب می­شود؟

حساب نمی­شود به دلیل حیضتان کاملتان. (اتفاق)[۳]

[۱]- توضیح المسائل مراجع م ۲۵۱۵- فاضل توضیح المسائل ۲۵۸۳- سیستانی منهاج ۵۷۴٫

[۲]- زنجانی توضیح المسائل مراجع م ۲۵۱۵٫

[۳]- همان- تحریرج۲ م ۱۴- هدایه العباد م ۱۴۲۰

آمار سایت

 • بازديد امروز : 8141
 • ميانگين ارسال : 1.76
 • افراد آنلاين : 20 نفر

تبلیغ