دانلود درس رجال استاد محمد جواد شبیری زنجانی سال ۹۱ در این قسمت تهیه شده است.

دانلود/ادامه مطلب