مسئله ۵۱۸: آیا جایز است مبلغی پول به کسی به عنوان قرض داده شود و آن را به قیمت طلا محاسبه کند و هنگام پرداخت بدهی براساس نرخ روز طلا محاسبه شود؟

چنانچه پول را به او قرض دهد نمی تواند بیش از آن مقدار طلب کرده و آن را با نرخ روز طلا محاسبه و دریافت کند اما اگر نرخ روز طلا معلوم بوده و با آن پول از گیرنده پول طلا قرض کرده باشد بر فروشنده واجب است همان طلا را بپردازد.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  مقدار سنی که در طفل شیرخوار(برای شستن یکبار ادرارش) ملاک است چقدر باید باشد؟