مسئله ۵۲۹: خرید و فروش ارز با تفاوت قیمت به صورت نقد و نسیه چه حکمی دارد؟

*خرید و فروش ارز اشکال ندارد. [مشهور مراجع]

خرید و فروش ارز به صورت نسیه اشکال دارد. [آیت الله خامنه ای] 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر موقع رکوع امام اقتداء کند، به مقدار رکوع خم شود و به رکوع امام نرسد حکم چیست؟