مسئله 283: فاصله امام و مأموم و یا صف جلو و عقب تا چه مقدارمبطل جماعت نیست؟

احوط آن است که موقف امام یا صف جلو با سجدگاه افراد جلو بیشتر از یک قدم متعارف نباشد و همچنین بین 2 نفر در یک صف.

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر زن پاي خود را در نماز نپوشاند آیا نماز باطل است؟