مسئله ۴۸۵: کفاره کسی که به نذرش عمل نکند چیست؟

اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند باید کفاره بدهد یعنی یک بنده آزاد کند یا شصت فقیر طعام دهد یا دو ماه پی درپی روزه بگیرد. [آیات عظام: امام، فاضل، مکارم]

کفاره آن کفاره قسم است یعنی یک بنده آزاد کندیا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند باید سه روز پی در پی روزه بگیرد. [آیات عظام: خویی، سیستانی، وحید، خامنه ای]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا دختر بچه شیرخوار به پسر بچه در این حکم ملحق است؟