مسئله ۴۵۴: آیا مریض نیز همچون شیخ و شیخه می تواند کفاره روزه اش [فدیه] را بلافاصله بعد از ماه مبارک بدهد؟

مریض نمی تواند بلافاصله بعد از ماه رمضان کفاره را بپردازد[آیات عظام: خویی  فاضل]

آیت الله سیستانی : حتی در صورتی هم که می داند تا سال آینده خوب نمی شود نمی تواند کفاره تاخیر را جلو بپردازد

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  معنای ندیدن دیوار شهر چیست؟