مسئله ۴۶۹: آیا به هدایا و مواردی (همچون به پول تو جیبی که پدر و مادر به فرزندان و یا شوهر به همسر می دهد و هم چنین سوغاتی ها و جوایز بانکی و هم چنین عیدی و پاداشی که دولت به کارمندان خود می دهد و هم چنین پاداش پایان خدمت و حقوق خانواده های شهداء ویارانه هایی که به سرپرست خانوار واریز میشود) خمس تعلق می گیرد؟

هدیه خمس ندارد. [آیات عظام: امام، رهبری، نوری همدانی]

چنانچه تا سر سال خمسی اضافه بیاید خمس دارد. [آیات عظام: سیستانی،وحید، خویی]

چنانچه تا سر سال خمسی اضافه بیاید بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد. [آیات عظام: مکارم، فاضل، بهجت]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  لمس حروف قرآن که خوانده نمیشه ولی نوشته میشه مثل حروف والی بدون وضو چیست؟