مسئله ۲۶۴: آیا در نماز می شود ائمه را مورد خطاب قرار داد مثلاً بگوید یا حسین؟

خیر نمی شود در نماز ائمه را مورد خطاب قرار داد.

منبع: کتاب شریعت آسان حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر مالی کسی را برداشتیم و حالا بهش دسترسی نداریم چکار کنیم؟