مسئله 310: آیا مردان می توانند در نماز ظهر روز جمعه حمد و سوره را بلند بخوانند؟

مستحب است بلند‌خواندن حمد و سوره اگر چه احتیاط آهسته خواندن است. [امام]

مستحب است بلند خواندن . [ آیات عظام: بهجت- سیستانی- خویی]

احتیاط واجب آهسته خواندن است [فاضل]. 

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اقسام خوني که ممکن است به لباس یا بدن نمازگزار بخورد چیست؟