فایل صوتی پاسخ مستدل و زیبای دکتر علی خلیلی به سوال درباره نقش رهبری در مذاکرات هسته ای

چرا با وجود سیاست های نادرست دولت در موضوع هسته ای، رهبری هیچ دخالتی ندارد و جلوی مذاکرات را نمی گیرد؟ و اصول کلی نحوه تعامل رهبری با دولت ها چیست؟
پاسخ دکتر علی خلیلی به سوال درباره نقش رهبری در مذاکرات هسته ای

 

منبع: مستضعفین تی وی

شاید بپسندید:  دانلود سخنرانی دکتر حسن عباسی با موضوع افسردگی سیاسی