به نام خداوند بخشنده مهربان

سایت دانلود بوک به لطف الهی در سال ۱۳۹۳ شمسی در عرصه اینترنت فعالیت خود را شروع کرده است. این سایت با هدف ترویج فرهنگ اسلامی و برای ایجاد فضایی مناسب برای انتشار مطالب و محتوای مناسب مذهبی و حوزوی پا به عرصه فضای مجازی گذاشته است.

صاحب امتیاز این سایت آقای محمدعلی قربانی می باشد. در این وبسایت تلخیص کتب حوزوی که توسط خود سایت تولید و تایپ می شود در معرض فروش قرار می باشد. همچنین در این وبسایت امکان دانلود فایل های صوتی دروس حوزوی که حق تکثیر آن ها مجاز بوده با هزینه بسیار پایین جهت تامین هزینه های سایت ارائه می شود.

تمام فایل های این سایت یا تالیف مدیر سایت بوده و یا فایل هایی است که حق تکثیر آن ها مجاز می باشد.