مسئله ۳۵۲: فردی که قصد ده روز کرده آیا می‌تواند برای تفریح و سیاحت به اطراف که کمتر از ۴ فرسخ است برود مثلاً فردی در مشهد قصد ده روز کرده حال برای چند ساعت می خواهد به طرقبه و خواجه اباصلت برود حکم چیست؟

اگر از ابتداء قصد رفتن به اطراف را نداشته باشد به هر مقدار که بخواهد می تواند به اطراف  برود.

اما اگر از ابتدای قصد ده روز یعنی قبل از خواندن نماز چهار رکعتی قصد رفتن به اطراف را داشته است در این صورت بین مراجع اختلاف نظر وجود دارد:

o        در بین ده روز فقط یکبار می توانید بروید و آن هم فقط ۲ ساعت رفت و برگشت طول نکشد. [امام]

o        اگر مجموع ساعات خروج از هفت ساعت بیشتر نشود اشکالی ندارد. حالا فرقی ندارد برای یک بار باشد یا چند بار. [مقام معظم رهبری]

o        اگر بیشتر از ۲ساعت است بنابر احتیاط واجب نماز  را هم شکسته بخواند و هم کامل و اگر تمام یا بیشتر روز است نماز شکسته است. [آیت الله خویی]

o        اگر تمام روز و شب باشد نماز شکسته است. [آیت‌الله وحید]

o        اگر تمام یک روز یا تمام یک شب را از آنجا خارج شود با قصد اقامت منافات دارد و باید نماز را شکسته بخواند اما اگر نصف روز خارج شود وبه محل اقامت برگردد نماز  تمام است مگر به مقداری تکرار شود که عرفا بگویند در یک جا اقامت ندارد که در این صورت نماز شکسته است. به عنوان مثال اگر فردی هر روز به مدت یک یا دو ساعت بخواهد خارج شود به کمتر از مسافت شرعی اشکالی ندارد(ایت الله سیستانی)

o        قسمت عمده روز را در محل اقامت باشد کافی است و اگر هر روز هم باشد مانعی ندارد و نمازش کامل است.  [آیت الله بهجت]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

شاید بپسندید:  اگر گوشت یا حبوبات مثل برنج نجس شود چگونه باید شست؟

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.