مسئله۴۱۰: وظیفه شخصی که روزه ها را به خاطر مرض نگرفته چیست؟

اگر  مرضش تا رمضان سال بعد طول بکشدقضا واجب نیست.

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  حکم مس سایه آیه قرآن چیست؟