مسئله۴۱۱:  کسی که به خاطر پیری نمی تواند روزه بگیرد یا برای او مشقت دارد وظیفه اش نسبت به قضا چیست؟

اگر بعد از رمضان بتواند قضا کند:

به احتیاط واجب قضا کند. [آیات عظام: امام – مکارم]

به احتیاط مستحب قضا کند. [آیات عظام: خوئی – سیستانی- فاضل]

باید قضا کند. [آیت الله بهجت ]

لازم نیست قضا کند.  [آیات عظام: تبریزی – وحید ]

منبع: کتاب شریعت آسان، رضا حسینی دارینی

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت نظرات و قسمت تماس با ما میسر می باشد.

شاید بپسندید:  پرداخت کفاره روزه فرزند یا خانم خانه ، برعهده کیست؟