گروه “لا ادریون‏” یا “شکاکان” چه کسانی هستند؟
گروه "لا ادریون‏" یا "شکاکان" چه کسانی هستند؟
لکن از دوره ارسطو به بعد گروه دیگری پیدا شدند که آنها را ” لا ادریون‏ ” یا ” شکاکان ” می‌گویند و مسلک آنها را سپتی سیسم ( scepticism ) می‏نامند. این گروه به عقیده خود راه وسطی را انتخاب نمودند، نه پیرو سوفسطائیان شدند که می‏گفتند واقعیتی خارج از ظرف ذهن انسان وجود ندارد و نه عقیده سقراطیون را پسندیدند که گفتند می‏توان به حقایق اشیاء نائل شد.

این جماعت گفتند انسان وسیله ای برای رسیدن به حقایق اشیاء که قابل‏ اطمینان باشد ندارد، حس و عقل هر دو خطا می‏کنند، راههای منطقی که ارسطو برای مصونیت از خطا باز نمود کافی نیست، راه صحیح برای انسان در جمیع‏ مسائل توقف و خودداری از رأی جزمی است، حتی مسائل ریاضی از قبیل حساب‏ و هندسه را نیز باید به عنوان احتمال پذیرفت و با تردید تلقی نمود.

پیروان این مکتب در یونان و بعد در حوزه اسکندریه زیاد بودند و تا چند قرن بعد از میلاد مسیح، این مکتب ادامه داشت و اخیرا در قرن نوزدهم‏ مسلکهای فلسفی‏ای پدید آمده که کم و بیش با این مسلک شبیه است و بیان‏ هر یک از این فلسفه‏ها در آینده خواهد آمد.

منابع:

اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۱، ص۶۸

شاید بپسندید:  مکتب سپتی سیسم یا مکتب شکاکان چیست؟