دانلود کتاب انسان در دو فصل
کتاب درباره فلسفه و عرفان و سلوک و اخلاق
نویسنده: علی صفائی حائری
موضوعات: محیط های تربیتی، روش های تربیتی، عوامل تربیتی، وسائل تربیت، روش های تربیت انسان بالغ، حوزه های تربیت، حوزه شناخت، حوزه احساس، حوزه عمل، حوزه علوم تربیتی و …
استاد علی صفائی حائری در مقدمه این کتاب ارزشمند می فرماید: «انسان در دو فصل» نوشته ای است که چند سال پیش به صورت سخنرانی در تالار وحدت مطرح شد. و به تربیت انسان در دو مرحله ی پیش از بلوغ و پس از بلوغ چشم داشت.
در فصل اول به محیط های تربیتی، شکل های تربیتی و عوامل تربیتی و وسائل تربیت، توجه داشت. در فصل دومع انسان در چهار حوزه ی معرفتع احساس، عمل و علوم ارزیابی گردید. و در ا ین رهگذر از تربیت اسلامی، فلسفه اسلامی، عرفان اسلامی و اخلاق اسلامی سخنی رفت و به اشاره میان دو جریان اسلامی و مسلمین در تربیت و فلسفه و عرفان و اخلاق، خط فاصل گذاشته شد؛ چون جریان التقاط همیشه ریشه در بیرون مرزهای اسلام ندارد که گاهی از دل مسلمین هم منشأ می گیرد. و دست آورد مسلمین به اسلام بسته می شود.
در این نوشته ی مختصر، در رابطه با انسان و تربیت و فلسفه و عرفان و سلوک و اخلاق و فقه و تفسیر و تاریخ حرف های بنیادی و اساسی بسیار هست که با تلقی رایج تفاوت اساسی دارد.
این کتاب ارزشمند را می توانید از این لینک دانلود نمایید.
کتاب درباره فلسفه و عرفان و سلوک و اخلاق

شاید بپسندید:  دانلود کتاب درباره روش تربیتی اسلام