نام کتاب: فقر
دانلود کتاب درباره فقر سرمایه داری و فقر استعماری
نویسنده:‌ علی صفائی حائری

موضوعات: فقر سرمایه داری، فقر استعماری، فخر خود ساخته، فقر طبیعی، اقتصاد ارشادی، ارزش انفاق، انگیزه های انفاق، مقدار و نوع انفاق، مصرف انفاق، موانع انفاق، وسعت انفاق

یکی از کتاب های ارزشمند استاد صفائی حائری کتاب فقر می باشد. این استاد بزرگوار در مقدمه این کتاب می فرماید: بررسی پدیده فقر، بدون در نظر گرفتن این انگیزه های مختلف و عوامل گوناگون، یک بررسی سطحی و در عین حال بیمار است. سطحی است؛ چون از ژرفا و از عوامل فقر بیگانه است. و بیمار است؛ چون توانایی درمان و مبارزه را ندارد. اخر هنگامی که علت یک پدیده و مرض مشخص نباشد و یا مبهم باشد، درگیری و درمان کار اسانی نیست و چه بسا خود باعث توسعه ی مرض و گسترش بیماری گردد.

بر اساس همین عوامل می توان فقر را دسته بندی کرد و بررسی نمود. فقر سرمایه داری، فقر استعماری، فقر خودساخته، فقر طبیعی. سپس با این طرح و بررسی، می توان به دنبال راه حلی رفت و می توان راه حل های اشتراکی و اقتصادی ارشادی را نقد زد و ارزیابی نمود و به راه حل جامع و گسترده رسید.

این کتاب ارزشمند را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.
دانلود کتاب درباره فقر سرمایه داری و فقر استعماری

شاید بپسندید:  دانلود برگزیده تفسیر نمونه سوره نصر با فرمت ورد و پی دی اف