نام کتاب: حیات برتر
دانلود کتاب درباره دیدگاه قرآن نسبت به معاد
موضوع اصلی: معاد از منظر قرآن

نویسنده: علی صفائی حائری

موضوعات: ضرورت معاد، دلایل معاد، شبهات معاد، راه های رسیدن به معاد، شناخت انسان، شناخت هستی، شناخت الله، عوامل روحی روانی نفی معاد، مراحل شروع قیامت، چگونگی شروع قیامت، مراحل حشر، چگونگی حشر، مرحله محاسبه، مرحله نشر و جدایی، مرحله محاکمه، گفتو گوهای قیامت، روش طرح معاد، دیدگاه قرآن به معاد، معاد جسمانی، تحلیل معاد جسمانی، سوره قیامت، سوره نازعات، جهنم، ابعاد جهنم، جلوه های بهشت، ابعاد بهشت و …

کتاب حیات برتر از جمله آثار ارزشمند استاد بزرگوار حجه الاسلام صفائی حائری می باشد. در این کتاب ارزشمند در مورد موضوعات بالا سخن گفته شده است. من جمله در این کتاب ایشان می فرمایند:

مسأله معاد در قرآن آن چنان غنی مطرح می شود که با توجه به آن می توانیم بفهمیم که کاملا از قرآن بی بهره ایم. بارها گفته ام: قرآن نمی گوید معاد هست پس انسان برانگیخته می شود، بلکه می گوید: انسان ادامه دارد پس معادی هست؛ یعنی جریان معاد در قرآن کاملا یک جریان معکوس و غیر از آن چیزی است که ما با آن برخورد می کنیم. آنچه قرآن از معاد مطرح می کند کاملا طبیعی است که؛ اولا معرفت به معاد نسیت که عشق به معاد است؛ چون معاد ادامه ی انسان است و او نه آگاه، که عاشق این ادامه است؛ که دنیا برای او تنگ است.

و ثانیاً چون استمرار انسان، نامحدود است، پس جهت نامحدود هم می خواهد و لذا بهشت منزل ماست نه مقصد ما.
دانلود کتاب درباره دیدگاه قرآن نسبت به معاد

شاید بپسندید:  دانلود کتاب آموزش روش تدریس و آموزش