اگر زمینی سخت نجس شود طریقه تطهیر آن را بیان فرماید:

با آب کر: با آب گرفتن زمین و غساله پاک است.

با آب قلیل:

قدری روی آن آب بریزند که جاری شود و بعد آن را به وسیله پارچه جمع کنند. [آیات عظام: سیستانی- مکارم]

دو بار آب بریزند و جمع کنند. [امام]

دوبار آب بریزند و جمع کنند بنابر احتیاط واجب.( منهاج سیستانی م 467- عروة م 36- استفتائات بهجت ج1 ص 73س 233) [آیت الله فاضل]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت تماس با ما و قسمت نظرات میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا قبل از تمام شدن عقد موقت جایز است صیغه عقد دائم خوانده شود؟