احکام عده
چه زنانی عده ندارند؟
موجبات عده

 

۱- طلاق ۲- فسخ  ۳- انفساخ ۴- انقضاء مدت یا بذل مدت در عقد موقت  ۵- موت زوج ۶- وطی به شبهه(امام)[۱]

 

زنانی که عده ندارند

۱-غیرمدخوله (مگر اینکه حامله باشد به جذب یا انزال)

۲-صغیره (نه سال تکمیل نشده )

۳- یائسه(امام سیستانی)[۲]

مقصود از دخولی که موجب عده است چیست؟

مطلق وطی و لودبراً و دخول تحقق پیدا می­کند غیبوبت تمام حشفه چه در دبر وچه در قبل اگر چه انزال نشود. (آیات عظام: امام- گلپایگانی- صافی- خویی- وحید)[۳]

نکته : اگر دخول حاصل نشود ولی منی به طریقی در فرج داخل شود زن در حکم مدخوله است. [۴]

یائسه

  • در چه سنی زن یائسه می­شود و دیگر حیض نمی­شود؟

۱-در غیر سیده ۵۰سال و در سیده ۶۰سال و احتیاط مستحب آن است که نسبت به ازدواج تا ۶۰ احتیاط کنند و برای رجوع از ۵۰ سال به بعد احتیاط کند(آیات عظام: امام گلپایگانی و صافی)[۵]

۲- از ۵۰ تا ۶۰ سال اگر زن خون می­بیند باید عده نگه دارد. (آیات عظام: خویی- تبریزی)[۶]

۳- سن یائسگی برای عده اگر خون قطع شود و یأس از برگشت خون باشد پنجاه سال است هم در قریشی هم غیر قریشی (آیت الله سیستانی)[۷]

۴- سیده بیشتر از شصت سال و غیر سیده بعد از ۵۰ سال قمری ( آیات عظام: فاضل – بهجت)[۸]

۵- تا وقتی که خون با صفات می­بیند یائسه نیست. (آیت الله مکارم)[۹]

 

  • محاسبه سن یائسگی قمری به شمسی؟

۱- ۶۰سال قمری برابر است با ۵۸سال و ۲ماه و ۱۸ روز شمسی و ۵۰سال قمری برابر است با ۴۸ سال و ۶ماه و ۱۷ روز شمسی (آیت الله بهجت)[۱۰]

۲- ۶۰ سال قمری ۵۸ سال(۷۷ روز ۱۲ ساعت) و ۵۰ سال قمری ۴۸ سال ۱۷۹ روز (آیت الله فاضل)[۱۱]

[۱]- تحریر الوسیله القول فی العدد.

[۲]- تحریر القول فی العدد م۱- منهاج الصالحین ج۳ م ۵۴۲٫

شاید بپسندید:  عده زن در ازدواج موقت چه مقدار است؟

[۳]- تحریر القول فی عده الفراق م۲- گلپایگانی و صافی هدایته العباد ج۲ م ۱۴۰۸- منهاج الصالحین ج۳ م ۵۴۳- منهاج الصالحین ج۲ خویی و وحید م ۱۴۴۵ الاحکام الواضحه ص ۳۹۹ م ۱۷۸۴٫

[۴]- منهاج سیستانی ج۳ م۵۴۳

[۵]- هدایه العباد م ۱۴۰۹٫ تحریرالوسیله ج۲ القول فی عده الفراغ…

[۶]- مراه النجاه ج۲ س ۱۷۰۵٫

[۷]- سیستانی ج۳ م ۵۴۴٫

[۸]- توضیح المسائل فاضل م ۲۰۱۰٫- بهجت استفتائات ج۱ ۱۰۰۷٫

[۹]- شفاهی از معظم له

[۱۰]- بهجت استفتائات ج۴ س۹ ۵۴۶

[۱۱]- فاضل جامع المسائل ج۱ ص ۶۳ س۱۷۹