چطوری می تونم صیغه طلاق بخونم؟
شرایط صیغه طلاق:

در طلاق صیغه خاص شرط است که انت طالق است. پس لفظ طلقت یا طلقتک یا انت مطلقه کافی نیست. [۱]

انشاء صیغه طلاق به کنایه صحیح نیست مثل تو جدایی فارقی. برو به خانه بابات. . (امام. خوئی وحید گلپایگانی صافی سیستانی )[۲]

عربی بودن صیغه

۱- اگر خواندن به عربی صحیح ممکن نبود با سایر زبانها به صورت صحیح مانع ندارد (بهجت: احتیاط این است که به عربی غیر صحیح هم بخواند. امام گلپایگانی صافی )[۳]

۲- در صورتی که نتواند به صورت عربی صحیح بخواند و نتواند وکیل بگیرد به هر لفظی که مرادف صیغه عربی آن است می تواند طلاق دهد (سیستانی ) [۴]

شهادت عدلین

در طلاق شرط است که دو مرد عادل آن را بشنوند ولازم است شنیدن هم زمان باشد. [۵]

وفرقی نمی‌کند که بگوید بشنوید یا شاهد باشید.

 

بعید نیست صحیح باشد و احتیاط بر خلافش است (امام )[۶]

صحیح نیست (گلپایگانی )[۷]

شاهدین در طلاق باید دو مرد باشند. (اتفاق)[۸]

و شهادت زن نه به تنهایی و نه منضماکافی نیست

هر دو فرض جایز نیست. (امام خوئی سیستانی وحید گلپایگانی صافی)[۹]

  • آیا عدالت معتبر در دو شاهد با عدالت در سایر موارد فرق می کند؟

مراد از عدالت در دو شاهد طلاق همان عدالتی است که در سایر موارد مثل عدالت امام جماعت است. (امام سیستانی گلپایگانی)[۱۰]

  • اگربه اعتقاد طلاق دهنده دو شاهد، عادل باشند و حال آنکه در واقع فاسق هستند، آیا طلاق صحیح است؟
شاید بپسندید:  متن شعر به مناسبت ۱۰ ربیع الاول سالروز ازدواج پیامبر اکرم(ص) و حضرت خدیجه(س) از استاد موید

طلاق باطل است (. گلپایگانی. صافی)[۱۱]

بنابر احتیاط واجب باطل است (امام)[۱۲]

  • چنانچه شاهد خودش را عادل نداند، آیا اعلان یا خروج از مجلس بر او واجب است؟

اگر شاهدان علم به فسق خود دارند نباید شاهد طلاق باشند. (خوئی تبریزی )[۱۳]

[۱]- تحریر الوسیله القول فی الصیغه م۱ خوئی وحید منهاج م۱۴۲۹ سیستانی منهاج م۴۹۸ هدایه العباد گلپایگانی صافی م۱۳۸۳۳٫الاحکام الواضحه فاضل م۱۷۶۵٫بهجت رساله عربی م۱۹۳۴٫ذیل مساله ۲۵۰۸ مراجع

[۲]- تحریرم۱ خوئی وحید م۱۴۳۰ هدایه العباد ۱۳۸۳٫منهاج سیستانی ج۳ م۴۹۸

[۳]- تحریر م۴ گلپایگانی مجمع المسائل ج۲ س۶۷۵٫صافی هدایه العباد ج۲ م۳٫بهجت توضیح المسائل مراجع ذیل م۲۵۰۸

[۴]- توضیح المسائل مراجع ذیل م۲۵۰۸ ومسائل منتخبه م۱۰۸۰

[۵]- توضیح المسائل مراجع م. م۲۵۰۸٫ منهاج خوئی م۱۴۳۲٫تحریر م۹٫ منهاج سیستانی م۵۰۴

[۶]- تحریر م۹

[۷]- مجمع المسائل ج۲ ص۲۴۰

[۸]- توضیح المسائل مراجع م۲۵۰۸٫تحریر م۹٫ منهاج خوئی م۱۴۲۳ومنهاج سیستانی م۵۰۴ گلپایگانی هدایه العباد م۱۳۹۱

[۹]- تحریر م۱۰٫خوئی وحید منهاج م۱۴۳۲٫سیستانی منهاج م۵۰۶٫گلپایگانی وصافی هدایه العباد م۱۳۹۲

[۱۰]- تحریرم۱۱ سیستانی منهاج م۵۰۷٫ارشاد السائل گلپایگانی م۴۳۵

[۱۱]-.مجمع المسائل گلپایگانی.هدایه العباد م۱۳۹۴

[۱۲] – تحریر م۱۲

[۱۳]-.صراط النجاه خوئی تبریزی ج۱ س۹۴۵٫