خلاقیت را در بچه هایتان درک و تقویت کنید
چطوری خلاقیت فرزندم را تقویت کنم؟
موضوع «خلاقیت» همواره موضوعی جالب توجه و گیرا برای مردم بوده است. از یک طرف همه، خلاقیت را ارزش و نوعی امتیاز می دانیم و از سوی دیگر، مردم در زمان خود رفتار مناسبی با افراد خلاق نداشته اند. این امر شاید به دلیل خلاقیت و ویژگی غیر عادی و غیر معمولی «خلاقیت» باشد.

به راستی خلاقیت چیست و خلاق کیست؟

بچه هایی که راه حل های جدید و مناسب پیدا می کنند، بچه هایی خلاق هستند. اما باید دانست که خلاقیت هوش نیست. بسیاری از بچه های باهوش خلاق نیستند، اما گاهی با بچه هایی سر و کار داریم که به ظاهر بازیگوش و معمولی اند، اما اندیشه های خلاقی دارند. این دسته از بچه‌ها بر خلاف ظاهرشان ذهن پیچیده ای دارند.

خلاقیت سه ویژگی دارد:

۱- بچه های خلاق آمادگی دارند که در پی راه حل های غیر معمول باشند‌؛

۲- آنان از ابراز عقاید و مفاهیم جدید لذت می برند؛

۳- آنان از اشتباه کردن نمی‌ترسند.

بچه های خلاق به تمسخری که ممکن است متعاقب اشتباه شان پیش بیاید، بی اعتنا بوده و مشتاقند راه حل هایی که احتمال شکست در آن زیاد است را بیاموزند. شاید مهم ترین تفاوت بچه های خلاق با سایر بچه‌ها در نوع تفکر آنان باشد. بچه های عادی و معمولی معمولا از تفکر هم گرا استفاده می کنند یعنی برای حل مسئله، ذهن شان را معطوف یافتن پاسخ صحیح می نمایند. در عوض تفکر واگرا که اساس خلاقیت به شمار می آید نوعی فکر کردن است که وقتی یک مسئله دارای چندین پاسخ باشد به کار گرفته می شود.

پیام زن/ سال سیزدهم/ شماره۱۰

شاید بپسندید:  سیر تفکر مذهبی کودکان و نوجوانان