پروتاگوراس کیست؟
پروتاگوراس کیست؟
یکی از سوفیستهای معروف پروتاگوراس ( Protagoras ) است. وی می‌گوید: مقیاس همه چیز، انسان است. هر کسی هر حکمی که می‏کند مطابق آن چیزی‏ است که فهمیده پس حق است، زیرا حقیقت غیر از آنچه انسان می‏فهمد چیزی‏ نیست و چون اشخاص به‏طور مختلف ادراک می‏کنند و چیزی را که یک نفر راست می‏پندارد دیگری دروغ می‏داند و سومی در راست و دروغ بودنش شک‏ می‏کند، پس یک چیز هم راست است و هم دروغ و هم صواب و هم خطا.

یکی دیگر از سوفیستهای معروف گرگیاس ( Gorgias ) است. از وی‏ براهینی نقل شده بر اینکه محال است چیزی موجود بشود و اگر هم به فرض محال‏ موجود بشود قابل شناختن نیست و اگر به فرض محال شناخته شود قابل تعریف‏ و توصیف برای غیر نیست. وی برای هر یک از ادعاهای سه‏گانه خود ادله‏ای‏ آورده که در ضمن شرح حالش در کتب تاریخ مسطور است.

سقراط و افلاطون و ارسطو به شدت به مبارزه با سوفسطائیان پرداختند و مغلطه‏های آنان را آشکار ساختند و ثابت کردند که اشیاء قطع نظر از ادراک‏ ما واقعیت دارند و دارای کیفیت مخصوصی می‏باشند و حکمت عبارت است از علم به احوال اعیان موجودات آنطور که هستند و اگر انسان به طرز صحیحی‏ فکر خود را راه ببرد می‏تواند ” حقایق ” را دریابد. ارسطو به همین‏ منظور قواعد منطق را که برای درست فکر کردن و تمیز دادن خطا از صواب‏ است جمع و تدوین نمود.

منابع:

اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۱، ص۶۷

شاید بپسندید:  نکات غذا دادن به کودک ۶ ماهه یا یکساله