وظیفه انسان نسبت بخویشاوندان:
وظیفه انسان نسبت به خویشاوندان و همسایگان
خویشاوندان که بوسیله پدر و مادر انسان رابطه نسبى دارند سبب طبیعى انعقاد اجتماع مى‏باشند و بواسطه اتحاد خون و اشتراک سلول، انسان را جزئى از یک خانواده قرار مى‏دهند. بپاس این اتحا و ارتباط طبیعى اسلام پیروان خود را بصله رحم امر مى‏کند و در قرآن و اخبار پیشوایان دین توصیه‏هاى اکیدى در این باره شده است؛

خداى متعال می فرماید:

و اتقوا الله الذى تساءلون به و الارحام ان الله کان علیکم رقیباً سوره نساء آیه ۱

خلاصه ترجمه:

از خدائیکه همدیگر را باو قسم مى‏دهید بپرهیزید؛ و خویشاوندان خود را رعایت کنید؛ زیرا خداوند عالم مراقب اعمال شما است.

پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) مى‏فرماید:

من امت خود را به صله رحم سفارش مى‏کنم و اگر در میان خویشاوندان یکسال راه فاصله باشد باید پیوند خویشى را از هم نگسلند.

وظیفه انسان نسبت به همسایگان:

چون همسایگان بواسطه نزدیکى محل آسایش ارتباط بیشترى با یکدیگر دارند و طبعاً در حکم یک خانواده بزرگترى مى‏باشند خوشرفتارى و بدرفتارى یکى از آنان در همسایه‏ هاى دیگر بیشتر از سایرین تأثیر خواهد داشت.

کسیکه در خانه خود شب را با هیاهو بروز مى‏رساند بکسى که در آنطرف شهر است آزار نمى‏رساند ولى از همسایه خود سلب آسایش مى‏کند.

توانگرى که در کاخ زیباى خود با عیش و نوش روزگار مى‏گذراند از پیش چشم بینوایان دور دست بدور است ولى هر لحظه بدل همسایه تنگدست خود که در کلبه گلى خزیده، آتش مى‏زند و قطعاً روزى فرا مى‏رسد که کیفر کردار خود را بچشد، از اینرو و در شرع مقدس اسلام رعایت حال همسایه بسیار توصیه شده.

پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) مى‏فرمود:

جبرئیل در خصوص همسایه آنقدر بمن سفارش کرد که گمان بردم خداى متعال همسایه را یکى از وراث قرار خواهد داد.

و نیز مى‏فرمود:

کسیکه خدا و قیامت را قبول دارد و هرگز به همسایه خود ظلم و ستم نمى‏کند و اگر از وى قرضى بخواهد باو مى‏دهد؛ و در غم و شادى شریک او خواهد بود، و همسایه را اگرچه کافر باشد نباید آزرد.

شاید بپسندید:  آیا مرابحه وکالتی صحیح است؟ فروشنده به مشتری وکالت خرید دهد بعد به قیمت بیشتر بفروشد

و باز مى‏فرماید:

کسیکه همسایه خود را بیازارد بوى بهشت را نخواهد شنید و کسیکه حق همسایه را مراعات نکند از ما نیست و کسى که سیر باشد و بداند که همسایه‏اش گرسنه است و باو چیزى ندهد مسلمان نیست.

منبع: کتاب آموزش دین، علامه سید محمد حسین طباطبائى‏(ره)