منظور از یک بار شستن چیست؟

1-منظور از یک بار شستن آن است که تمام عضو را بشوید خواه با یک مشت آب باشد یا چند مشت آب پس وقتی عضو به طور کامل شسته شد یک مرتبه محسوب می شود. [آیات عظام: امام- مکارم- بهجت]

2-ملاک برای تعیین یک بار شستن قصد انسان است پس اگر به قصد شستن مرتبه بار اول مثلا ده مرتبه آب بریزد اشکال ندارد و همه آنها شستن اول محسوب می شود. (رساله مراجع ج1 م 248- اجوبه س102) [آیات عظام: رهبری- خویی]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از طریق قسمت تماس با ما و قسمت نظرات نیسر است.

شاید بپسندید:  اگر چركي زیر ناخن باشد كه مانع از رسیدن آب شود آیا وضو صحیح است؟