عده زنی که حیض نمی‌شود
عده زنی که حیض نمی بیند چقدر است؟

عده او ۳ ماه قمری است. [۱]

  • آیا فرق می­کند حیض نشدن زن به جهت خاصی باشد؟

فرق نمی­کند به سنی که غالب زنها حیض می­شوند نرسیده مثل ۱۱ و ۱۲ سال یا به خاطر مریضی یا حمل یا رضاع یا… حیض نمی­شود. (امام)[۲]

 

چنانچه بعد از طلاق تا ۳ماه حیض نشود عده او تمام است.

و اگر در بین ۳ ماه بعد از طلاق حیض شودعده او ۳حیض است. (خوئی وحید گلپایگانی صافی سیستانی)[۳]

 

  • عده زنی که مختلف خون می­بیند چگونه است؟ (مثلا در تابستان و زمستان)

هر کدام که زودتر اتفاق افتاد همان را عده نگه دارد بنابراین اگر بعد از طلاق سه ماه گذشت و حیض نشد عده او تمام شده و اگر حیض شد باید ۳ حیض عده نگه دارد. (آیات عظام: خویی- وحید –سیستانی)[۴]

[۱]- توضیح المسائل مراجع م ۲۵۱۲٫

[۲]- تحریر م ۱۱

[۳]- خویی- وحید م ۱۴۷۷- هدایه العباد م۱۴۱۷٫ گلپایگانی و صافی – منهاج سیستانی م ۵۵۱٫

[۴]- منهاج خویی و وحید م ۱۴۷۷٫ سیستانی منهاج م ۵۵۱٫

شاید بپسندید:  عده زن در ازدواج موقت چه مقدار است؟