اگر ظرفی به شراب نجس شود چند مرتبه باید با آب کر و قلیل شسته شود؟

سه مرتبه چه با کر و جاری یا با قلیل. [آیات عظام: سیستانی- خویی- تبریزی]

حکم سایر ظروف متنجس را دارد. [آیات عظام: امام- فاضل]

یک مرتبه . [آیت الله بهجت]

مالیدن با دست مگر این که بدون دست مالیدن از بین برود و با آب قلیل سه مرتبه و با آب کر و جاری یک مرتبه. (جامع المسائل ج 1 س37 و استفتائات مکارم ج1 س34م153 )[آیت الله مکارم]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت تماس با ما و قسمت نظرات میسر می باشد.

شاید بپسندید:  اگر امام جماعت نتواند بول و غائط خود را کنترل کند و نگه دارد آیا می توانم به او اقتدا کنم؟