سفسطه چیست؟
سفسطه چیست؟
. ۱ در میان دانشمندان یونانی قبل از سقراط گروهی هستند که ” سوفسطائی‏ ” یا “سوفیست” خوانده می‏شوند و نام اشخاصی به این عنوان برده می‌شود.

مطابق آنچه از تواریخی که در دست هست استفاده می‌شود، پیدایش سفسطه‏ در یونان در قرن پنجم قبل از میلاد در اثر دو چیز صورت گرفت، یکی ظهور آراء و عقاید فلسفی گوناگون و ضد و نقیض و حیرت‏آور و یکی دیگر رواج‏ فوق‏العاده فن خطابه و مخصوصا خطابه قضائی، یعنی از یک طرف مکاتب فلسفی مختلف که هر یک نظریه خاصی درباره جهان اظهار می‏نمود و عقاید دیگران را ابطال می‏نمود پدید آمد، و از طرف دیگر در اثر یک حادثه تاریخی که برای مردم آن‏ سرزمین پیش آمده بود منازعات مالی زیادی واقع می‏شد که کار را به محکمه‏ می‏کشانید و گروهی از دانشمندان به سمت وکالت در محاکم عمومی با حضور جمعی کثیر از تماشاچیان به دفاع از حقوق موکلین خود می‏پرداختند و خطابه‏های مؤثر ایراد می‏نمودند.

کار خطابه به تدریج بالا گرفت و اساتید فن، کلاسها برای تعلیم فن خطابه‏ افتتاح کردند و به تدریس اصول آن پرداختند و از شاگردان اجرت گرفتند و از این راه ثروت زیادی به چنگ آوردند.

این گروه سعی می‏ کردند برای هر مدعایی، اعم از حق و باطل، دلیل‏ بیاورند و برهان اقامه نمایند و گاهی برای دو طرف دعوا دلیل می‏آوردند و کم کم کار به جایی کشید که معتقد شدند حق و باطل و راست و دروغی در واقع‏ نیست که گاهی با رأی و نظر انسان مطابقت کند و گاه نکند، بلکه حق آن‏ چیزی است که انسان او را حق بداند و باطل آن چیزی است که انسان او را باطل پندارد، و به تدریج این عقیده در سایر امور عالم نیز سرایت کرد و گفتند حقیقت به‏طور کلی تابع شعور و ادراک انسان است و هر کسی از امور عالم هر چه ادراک می‏کند درست است و اگر دو نفر بر خلاف یکدیگر ادراک‏ می‏کنند هر دو درست است.

شاید بپسندید:  چه عواملی انسان را به انحطاط و سقوط اخلاقی می‌کشاند؟آیا در منابع اهل سنت روایاتی درباره گریه و عزاداری آمده است؟

این گروه را به واسطه آنکه در همه علوم و فنون‏ عصر خود ماهر بودند ” سوفیست ” می‏گفتند، یعنی دانشمند، و کلمه ” سوفسطائی ” که شاید صحیحش ” سوفسطی ” باشد از کلمه ” سوفیست ” تعریب شده ولی بعدها این کلمه را به کلیه کسانی گفتند که روش فوق را داشته باشند یعنی به هیچ اصل ثابت علمی پابند نباشند، و این مسلک را ” سوفیسم ” نامند.

منابع:

اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۱، ص۳۷