شرایط مطهر بودن زمین را بیان فرمایید؟

زمین پاک باشد.

خشک باشد. [مشهور فتوای دارند]

عین نجاست به واسطه راه رفتن يا کشیدن بر زمین بر طرف شود.

نجاست از ناحیه زمین باشد. (رساله مراجع ج1 م183)

پاسخ گویی به سوالات شرعی از قسمت تماس با ما و قسمت نظرات میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا رعایت ترتیب بین اعضا در غسل میت لازم است؟