رکن و ارکان در نماز چیست؟

بعضى از واجبات نماز ركن است، يعنى اگرانسان آنها را بجا نياورد يا در نماز اضافه كند، عمدا ًباشد يا اشتباهاً، نماز باطل مى‏شود. وبعضى ديگر ركن نيست، يعنى اگر عمداً كم يا زياد شود، نماز باطل مى‏شود، و چنانچه اشتباها ًكم يا زياد گردد، نماز باطل نمى‏شود.

اركان نماز پنج چيز است: اول: نيت. دوم: تكبيرةالاحرام. سوم: قيام در موقع گفتن تكبيرةالاحرام، وقيام متصل به ركوع يعنى ايستادن پيش از ركوع. چهارم: ركوع. پنجم: دوسجده. (در نمازهاي مستحبي زياد شدن سهوي مبطل نيست.)

كساني كه به علت بيماري يا ناتواني نماز را نشسته مي خوانند اگر بتوانند به مدت كوتاهي بدون مشقت بايستند بايد قيامهاي ركني نماز را انجام دهند وسپس بنشينند.

 

پاسخ گویی به سوالات شرعی از طریق قسمت تماس با ما و قسمت نظرات میسر می باشد.

شاید بپسندید:  آیا ممکن است یک چیز هم حقیقت بوده باشد و هم خطا؟