برخی وصیت می کنند که با آنها قرآن دفن شود چه حکمی دارد؟

اکر قرآن قیمتی نباشد و زائد بر ثلث هم نباشد و یا اگر زائد است با اجازه ورثه باشد وصیت صحیح و لازم العمل است ولی قرآن را طوری در قبر بگذارند که آلوده و هتک نباشد. (جامع المسائل ج2 س 233)

پاسخ گویی به سوالات شرعی از طری قسمت تماس با ما و قسمت نظرات ممکن می باشد.

شاید بپسندید:  آیا رعایت ترتیب بین اعضا در غسل میت لازم است؟