در چه مواردی وضو گرفتن مستحب است؟( رساله مراجع ج1 م 322)

1-نماز میت

2-زیارت اهل قبور

3-رفتن به مسجد و حرم امامان [علیهم السلام]

4-برای همراه داشتن قرآن و خواندن و نوشتن آن و مسح حاشیه آن

5-برای خوابیدن

6-تجدید وضو

پاسخ گویی به سوالات شرعی از طریق قسمت تماس با ما و قسمت نظرات نیسر است.

شاید بپسندید:  آیا مردان می توانند در نماز ظهر روز جمعه حمد و سوره را بلند بخوانند؟