در وضو شستن صورت و دست ها تا چند مرتبه جایز است؟

1-مرتبه اول واجب و مرتبه دوم مستحب و مرتبه سوم حرام است. [آیات عظام: سیستانی- بهجت- خویی- وحید]

2-مرتبه اول واجب و مرتبه دوم جایز و مرتبه سوم حرام است. [آیات عظام: امام- رهبری- فاضل]

3-مرتبه اول واجب و مرتبه دوم بنابر احتیاط واجب جایز نیست و مرتبه سوم حرام است. ( رساله مراجع ج1 م 248- اجوبه س 102) [آیت الله مکارم]

پاسخ گویی به سوالات شرعی از طریق قسمت تماس با ما و قسمت نظرات نیسر است.

شاید بپسندید:  احکام عده وفات در زن حامله و فوت کرده