اشک های رهبری برای یک آرزو

اگر دلهایتان برای شهدا تنگ شده حتما این فوتوکلیپ را ببینید . . .

شاید بپسندید:  دانلود فیلم کامل توضیحات صالحی درباره مذاکرات هسته ای و بیانیه لوزان در برنامه نگاه۱