دانلود کتاب چهل حدیث از امام حسین (ع) استاد صفائی حائری
دانلود کتاب چهل حدیث از امام حسین (ع) استاد صفائی حائری

کتاب چهل حدیث از امام حسین علیه السلام از کتاب های بسیار ارزشمند استاد بزرگوار علی صفائی حائری می باشد. ایشان در مقدمه ی این کتاب می فرمایند:

گاهی من می خواهم، عنایتی را شکار کنم، می کوشم و موفق نمی شوم و گاهی بدون مقدمه عنایت ها را همراه می بینی که بیدار می کنند و صدا می زنند و خود را بر تو آشکار می سازند و تو می بینی که این ها از تو نیست که به اگاهی،‌به اختیار و به اقدام تو مرتبط نیست. عنایت اوست و رعایت اوست. از محرم سال گذشته که به فکر بهره مندی بیشتر از کلمات اهل بیت افتادم و شروع و ختم سخن را با کلام آن ها همراه کردم، دوستان توصیه کردند که روایات را مستقل، منتشر کنیم و شروع کردند. و من پیشنهاد دادم که اربعینیاتی  فراهم کنیم دست بکار شدیم و در نتیجه این چهل حدیث از ابا عبد الله الحسین (علیه السلام) فراهم آمد. و در نظر دارم از هر کدام عصومین چهل حدیث بیاورم که با آن ها مأنوس تر شویم و در این انس و نزدیکی بهره های بیشتر برداریم و به فقه و بصیرت دست بیابیم و با این فقه و بصیرت زندگی کنیم و بمیریم و محشور شویم، که در روایت هست؛ من حفظ علی امّتی اربعین حدیثا بعثه الله یوم القیامه فقیها عالماً.

این کتاب ارزشمند که اثر عالم فقیه، استاد صفائی حائری جمع آوری شده است شامل چهل حدیث ارزشمند از حضرت امام حسین علیه السلام می باشد.

در این کتاب ارزشمند چهل حدیث از امام حسین علیه السلام توضیح و شرح داده شده است که در مجموع، کتاب را به چهل قسمت تقسیم کرده است.

به عنوان نمونه استاد حائری در توضیح روایتی از امام حسین علیه السلام بیان می کند: حضرت امام حسین علیه السلام به مرگ و جدایی از دنیا و تنهایی قبر و عذاب ها و رنج ها اشاره می فرماید و بر این نکته پا می فرشارد که اگر دنیا جز همین جدایی و تحول را نداشت، سزاوار بود که دل آدمی را از اندوه سرشار سازد، در حالی که با این جدایی تازه اول محاسبه و مجازات است. در آخر به ضمانت خدا برای تقوا و اطاعت اشاره می فرماید که تقوا باعث تحول از مکروه به مطلوب و عامل رزق و بهره های بدون انتظار است.

شاید بپسندید:  دانلود برگزیده تفسیر نمونه سوره آل عمران با فرمت ورد و پی دی اف

امام حسین علیه السلام می فرماید: روزهای تسلط و عذاب و محاسبه و مجازات، بر حذر می دارم و پرچم ها و علامت های او را پیش چشم شما بالا می برم که راه را گم نکنید. گویا این جدایی ترسناک، با شتاب نزدیک شده، همراه با ترس های لحظه ی ورود و ناخواسته های حضورش، همراه با تلخی و سختی جامش، پس خون های روان شما را، بسته و روح شما را گرفته و جلوگیر شما از کارها و برنامه های شما گردیده پس شتاب کنید با اندام های سالم در مدت عمر و فرصت اقدام. گویا کوبیدن ناگهان مرگ، شما را گرفتار ساخته است.

برای دانلود این کتاب ارزشمند از استاد حائری از لینک زیر استفاده نمایید.
دانلود کتاب چهل حدیث از امام حسین (ع) استاد صفائی حائری