دانلود کتاب پنج مقاله
دانلود کتاب پنج مقاله
نام کتاب: پنج مقاله

مولف: شهید مطهری

موضوعات اصلی: دین و مذهب، خداشناسی، پیغمبران، اسلام، پیغمبر اسلام، قرآن مجید، حضرت علی (ع)، ائمه اطهار، معاد، احتجاجات قرآن، ارزش عقل از نظر قرآن، لغزش های اندیشه، نقدی بر ترجمه ای از قرآن، ارزش های اسلامی در تاریخ اسلام، علل انطاط مسلمین، حدیث نبوی، حق و نافع بودن قرآن و …

توضیحات مختصری در مورد کتاب: کتاب حاضر مشتمل بر پنج مقاله به قلم استاد شهید آیت الله مطهری است که در زمان ها و به مناسبت های مختلف نگاریش یافته است. وجه مشترک این مقالات نگاه کلی یا خاص به اسلام و قرآن است.

مقاله اول تحت عنوان «دین و مذهب» ظاهرا برای کتاب تعلیمات دینی دوره دبیرستان در حدود سال ۱۳۵۰ نگارش یافته تا به وسیله افرادی مانند شهید دکتر بهشتی و شهید دکتر باهنر که در آموزش و پرورش دوره قبل از انقلاب اسلامی نفوذ کرده بودند به چاپ برسد. این مقاله نگاهی کلی به ادیان خصوصا دین مبین اسلام و بالاخص مذهب شعه دارد و با توجه به بیان روشن آن برای اقشار مختلف سودمند است.

مقاله دوم با عنوان «احتجاجات قرآن» قسمتی از درس استاد شهید در دانشکده الهیات دانشگاه تهران بوده است و روشن نیست که سایر قسمت های این درس به رشته تحریر درآمده یا خیر، به هر حال در اختیار این شورا نیست. «نقدی بر ترجمه قرآن مجید به اهتمام آقای ابوالقاسم پاینده» عنوان مقاله سوم است

مقاله چهارم درباره «نماز» است که عنوان اصلی آن «حرکتی بر ضد مسیر آب» می باشد، کنایه از این که نوشتن کتابی درباره نماز توسط یکی از دوستان قدیمی استاد در آن دوره حرکت بر ضد مسیر آب است. این مقاله حاکی از ناخرسندی آن متفکر شهید از آن جو فکری است.

آخرین مقاله «اسلام برتر است» در اصل با عنوان «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» «اسلام برتری می یابد و چیزی بر آن برتری نمی یابد» بوده که این جمله حدیث مشهور نبوی سات و برای آن که عنوان مقاله برای عموم قابل فهم باشد از عنوان «اسلام برتر است» استفاده شد.

شاید بپسندید:  دانلود کتاب ده گفتار شهید مطهری

برای دانلود این کتاب ارزشمند از لینک زیر استفاده نمایید.
دانلود کتاب پنج مقاله