دانلود کتاب پاسخ‌هایی به نقد مسئله حجاب
دانلود کتاب پاسخ‌هایی به نقد مسئله حجاب
توضیحات مختصر در مورد کتاب:

کتاب حاضر مشتمل است بر نقدهای یکی از فضلا بر کتاب مسأله حجاب و پاسخ های استاد به آن نقد ها. یکی از فضلا در حاشیه‌ی نسخه ای از چاپ سوم این کتاب، نظرات انتقادی خود را مرقوم نموده و آن را در اختیار استاد شهید می‌گذارد، و استاد نیز پاسخ های خود را در ذیل آن نقد‌ها می‌نگارند. از آنجا که این نقد‌ها و پاسخ‌ها برای عموم نیز قابل استفاده و مفید بود اقدام به چاپ آن شده است. در هر نقد و پاسخ ابتدا متن کتاب مسأله حجاب با ذکر صفحه‌ی آن ذکر شده، سپس نقد آن متن با حروف ریزتر و به دنبال آن پاسخ استاد با حروف سیاه و عرض کمتر آورده شده است.

مطالعه‌ی این کتاب علاوه بر اینکه تا حدی روش فقهی استاد را اشکار می‌سازد، نشان می‌دهد که چگونه استاد شهید که از یک سو با تز استعماری «اسلام منهای روحانیت» مبارزه می‌کرد تا آنجا که جان خود را در این راه فدا نمود، از سوی دیگر با جمود و تحجر در می‌آویخت؛ و این نیست مگر ناشی از چند بعدی بودن شخصیت و پیمودن صراط مستقیم اسلام که لاجرم با انحراف های مختلف ناسازگار است. از خدای متعال توفیق بیشتر مسألت می‌نماییم.

در آخر شما را به مطالعه این کتاب ارزشمند دعوت می‌نماییم.
دانلود کتاب پاسخ‌هایی به نقد مسئله حجاب

شاید بپسندید:  دانلود برگزیده تفسیر نمونه سوره تکویر با فرمت ورد و پی دی اف