نام کتاب: نگاهی به تاریخ معاصر ایران
دانلود کتاب نگاهی به تاریخ معاصر ایران
نویسنده: علی صفائی حائری

چکیده:

کتابی که در مطلب برای دانلود تهیه گردیده است کتاب نگاهی به تاریخ معاصر ایران نوشته استاد فقید علی صفائی حائری می باشد. این کتاب حاصر دست نوشته های این عالم ربانی درباره تاریخ معاصر ایران است که حکایت از دغدغه های استاد در سال های انقلاب می باشد که نه به شکلی اساسی بیانگر تاریخ معاصر ایران است و لذا نمی توا از آن توقع ارائه مطالب تاریخی و یا ناگفته های تاریخ را داشت.

در نظر ایشان انقلاب اسلامی و اساساً هر حرکتی که می خواهد موفق باشد باید سه مرحله انتظار و تقیه و قیام را داشته باشد وگرنه با شکست روبرو خواهد شد.

انتظار، آمادگی است که به شهادت و تقدیر و تنظیم می رسد.

تقیه، پنهانکاری و نفوذ در دشمن است.

با این دو گام قیام تحقق می یابد.

این نوشته در واقع تطبیق این دیدگاه است و سه کتاب «میراث خوار استعمار»، «مأموریت برای وطنم» و کتاب «ما و استعمار» زمینه ی این تطبیق را فراهم می آورند و اطلاعات لازم را در اختیار استاد قرار می دهند.
نگاهی به تاریخ معاصر ایران

شاید بپسندید:  دانلود کتاب درس های اسفار جلد ۱تا ۶