نام کتاب: از معرفت دینی تا حکومت اسلامی
دانلود کتاب معرفت دینی تا حکومت اسلامی
نویسنده: علی صفائی حائری

موضوع: خودآگاهی و عبودیت، عبودیت و شکل گیری جامعه ی دینی، جامعه دینی، نصرت و عزت، عزت خدا، عزت رسول، عزت مومن، عزت و غرور، تبدیل ذلّت به عزت، عدل و احسان، مبانی عدل و احسان، آثار عدل و احسان، ضمانت اجراء، تأیید محسن، شبهات حوزه ی دین، شبهات حوزه حکومت، دین و حکومت، تحلیل دین پژوهشی، تحلیل محتوای ادیان، حکومت در ادیان وحیانی، حکومت در یهودیت، حکومت در مسیحیت، حکومت در اسلام، شئون رسول، کارهای رسول، غایات و اهداف رسول، امکانات رسول، سیره ی رسول اکرم، امامت و رهبری، محتوای دین، ضرورت طرح کلی دین و نظام سازی، طرح بنیادین دین و نظام سازی، حکومت دینی در حوزه مسلمین، شکل های حکومت اسلامی، اشکال حکومت دینی، مشروعیت و مقبولیت، شبهات حکومت دینی و پاسخ ها

تعداد صفحات: ۱۳۳

فرمت: pdf

در این کتاب ارزشمند علامه صفائی حائری به بحث های مهمی می پردازند. ایشان در مقدمه این کتاب می فرمایند: زندگی انسان، پس از گذشت از مراحل مختلف و دست یابی به تمدّن و  صنعت و حتی در جامعه ی جدید پس از صنعت و همراه موج سوم و ظهور کالای اطلاعات و علوم پایه، زندگی انسانی حتی تا این سطح متعالی و پیشرفته اگر در همین محدوده ی هفتاد سال مطرح باشد، به سه اصل بیشتر احتیاج ندارد:

اصل علم و اطلاعات، اصل قراردادها، اصل منافع مشترک

و در آنجا که تعارض منافع روی می دهد، ناچار باید منتظر تعادل جدید بود و از این اصل تعارض و تعادل به نظم های نوین و باز هم نوتر راه یافت. در این سطح بر فرض خدا اثبات شود و یا در اعتقاد انسان ریشه بگیرد، و بر فرض که رسولان مؤثر و کار آمد باشند و بر فرض که مذهب مفید باشد، بر فرض تمامی این فرض ها، باز هم مذهب ضروری نیست. می تواند اهرم و وسیله ای باشد، ولی لازم نیست که مبنای زندگی فردی و جمعی انسان باشد. این زندگی بیشتر از علم و قرارداد و منافع مشترک را نمی خواهد. اما اگر آدمی برای وسعتی بیش از هفتاد سال و با توجه به عوالمی دیگر بخواهد برنامه ریزی کند و بخواهد برای این استمرار و ارتباط حساب باز کند، دیگر علم و تجربه کارگشا نیست و قراردادها و منافع مشترک، متزلزل و نامعلوم خواهد ماند. در این مرحله نه تنها علم که حتی عقل و قلب آدمی هم، کارساز نخواهد بود؛ که علم و فلسفه و عرفان او کفاف این همه رابطه و این همه مشکل را نمی دهد.

شاید بپسندید:  دانلود کتاب آموزش روش تدریس و آموزش

در این وسعت، آدمی به وحی و به عهد نیاز دارد.

وحی، بینات و کتاب و میزان را در بر میگیرد. وحی، روش ها واهداف و احکام را در بر می گیرد، وحی در این نگاه، همراه رسول و تربیت او و روش های اوست و رسول با توجه به قدر و استمرار و ارتباط انسان و با توجه به ارزش ها و اهداف انسان، به تقدیر و تدبیر و تربیت و تشکل انسان روی می اورد. رسول به انسان سه گونه می آموزد: آنچه را که نمی دانست، آنچه را که نمی داند و آن چه را که نمی تواند بداند.
دانلود کتاب معرفت دینی تا حکومت اسلامی