نام کتاب: مشکلات حکومت دینی
دانلود کتاب مشکلات حکومت دینی
نویسنده: علی صفائی حائری

موضوعات عمده این کتاب: مشکلات حکومتی دینی، ظلم توده ها، حقوق مردم بر امام، حقوق امام بر مردم، شیوه های مقابله با ظلم، ویژگی های متعارض، مالک اشتر، انحراف، سکولاریسم، کثرت گرایی، تأویل نص و بدعت، آثار خشونت و …

مروری بر اهداف حکومت دینی

هدف حکومت دینی مشکل ساز است؛ چرا که هدفی بالاتر از پاسداری و پرستاری است و یکی از اهداف آن، تعلیم است. حضرت حقوقی را بر والی می شمارند که از جمله ی آن ها تعلیم است. من مکلف هستم تا به شما آگاهی بدهم.

منظور از تعلیم، تعلیم علوم و صنایع نیست، بکله آن بینشی است که باید آدمی پیدا کند تا بیاموزد که چگونه نگاه کند، چگونه تعقل کند و …

ما حتی این هدایت های اولیه را نداریم. هدف دیگر حکومت دینی، تأدیب است که حضرت در همان بیان سابق می فرمایند: «و تأدیبنا کیما تعلموا»

حقوق مردم بر امام: عشق و دل سوزی، باروری بازیافته ها، بینش دادن

حقوق امام بر مردم: وفای به عقد، ادب کردن، دل سوزی فراگیر و …

برای دانلود این کتاب ارزشمند از لینک زیر استفاده نمایید.
دانلود کتاب مشکلات حکومت دینی

شاید بپسندید:  دانلود کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد ۵