نام کتاب: صراط
دانلود کتاب صراط استاد صفائی حائری
نویسنده: علی صفائی حائری

موضوعات: ام الکتاب، خلوت و توجه، شناخت معبودها، سنجش معبودها، ملاک انتخاب، ایمان و انتخاب، جهاد و مبارزه، بلاء و ضربه ها، عجز و اضطرار، اعتصام و استعانت، صراط، گروه های انعام یافته قرآن، گروه های مغضوب در قرآن، گروه های گم شده در قرآن و …

کتابی که امروز برای دانلود تهیه شده است یکی از کتب استاد بزرگوار حجت الاسلام صفائی حائری می باشد.

ایشان من جمله در این کتاب می فرمایند: رِندی می خواست مرا نقد بزند و بشناسد، اما آنقدر ناشیانه که من هم فهمیده بودم و خودش هم فهمیده بود که من فهمیده ام، ولی به روی خود نمی آورد و با غرور می گفت که: من با خیلی ها گفت و گو کرده ام و از خیلی پرسیده ام که برای رسدین به کمال از چه راهی باید رفت. بعضی ها مرا به ریاضت دعوت کرده اند و به تمرکز و خلوت دستور داده اند. بعضی به عبادت و ذکر و نماز و مستحبات. بعضی به خدمت به خلق و محبت و ایثار. بعضی ها به جهاد و شهادت.تو چه می گویی؟ تو کدام راه را انتخاب می کنی.

این پیدا بود که من هر کدام از این ها را انتخاب می کردم او به مقصود رسیده بود و من را در جوالی کرده بود و به چوب بسته بود. من خندیدم و نگاهش کردم، بی تاب بود و تحمل نگاه را نداشت. مثل بچه ها اصرار می کرد که بگو عبادت یا …

گفتم هیچکدام. نه عبادت، نه ریاضت، نه خدمت و نه شهادت ….

تعجب کرد و دید که شکار از دستش پرید. او خیال می کرد که راه ها را بسته و مرا به تور انداخه و از زبان خودم شناساییم کرده است. او حساب می کرد که اگر جوابش را ندهم، باز جوابش را گرفته است، اما حساب این یکی را نکرده بود و جا خورد.

شاید بپسندید:  دانلود کتاب معرفت دینی تا حکومت اسلامی

گفتم بلکه عبودیت، بلکه اطاعت. از تو تنها عمل نمی خواهند. عمل اسکناس است که ارزش ندارد.

صراط مستقیم، راه نزدی، راه میان بر، همین عبودیت و اطاعت است، نه عبادت، نه ریاضت، نه خدمت به خلق و نه شهادت.

برای دانلود این کتاب ارزشمند از لینک زیر استفاده نمایید.
دانلود کتاب صراط استاد صفائی حائری