نام کتاب: بشنو از نی
دانلود کتاب شرح و توضیح دعای ابوحمزه ی ثمالی
توضیح مروری بر ابوحمزه ی ثمالی

نویسنده علی صفائی حائری

موضوعات: تمرکز و حضور، حرکت و اقدام، شناخت موضع و جایگاه خویش، تسلّط بر دعاها، زمینه سازی، حیرت و تنهایی، أمن، حمد، قصد، اقرار، اعتذار، طلب، خستگی و درگیری، ایمان، توحید، خواسته ها و نیاز ها، توجه، حیرت و تنهایی، أمن، حمد، قصد، اقرار، اعتذار، طلب، خستگی در راه، ایمان، توحید

این کتاب ارزشمند  از استاد صفائی حائری شرح و توضیحی در رابطه با دعای ابوحمزه ی ثمالی می باشد. ایشان در مقدمه ی این کتاب ارزشمند می فرماید: آن ها که هستی و زندگی شان را در رفتن ها دیده اند و ماندن را گندین و پوسیدن، این ها در این جریان، در این حرکت، در این رفتن، با مانع ها و درگیری هایی روبرو می شوند؛ مانع ها و درگیری هایی که در همه جا خانه گرفته اند. در درون آن ها، در خانه ی آن ها، در محل و شهر و جامعه و در تمام جبهه ها.

این درگیری های مستمر، ناچار بحران ها، التهاب ها، اضطراب ها و زلزله هایی همراه خواهند شد. این اضطراب و زلزله، یک عامل طبیعی است که می توان در برابر  آن چند گونه عکس العمل داشت. این ها می توانند، انسان را بشکنند و هرز کنند و می توانند او را آماده سازند و او را به قدرت و توانایی بیشتر برسانند.
دانلود کتاب شرح و توضیح دعای ابوحمزه ی ثمالی

شاید بپسندید:  دانلود برگزیده تفسیر نمونه سوره قصص با فرمت ورد و پی دی اف