نام کتاب: رشد
دانلود کتاب رشد صفائی حائری
نویسنده: علی صفائی حائری

موضوعات: رشد یا تکامل، ضرورت رشد، عوامل رشد، سرمایه های انسان، نیازهای انسان، نقش ایمان در رشد، نقش مومن در رشد و …

قرآن دریایی است، عمیق، گسترده، پربار، عمیق است: روح و نور و تفسیر دارد. و گسترده است: بر تمام راه دراز انسان و بر تمام ابعاد وسیع او نظر دارد. و پربار است: چون برای این همه برنامه دارد. قرآن دریایی است عمیق، گسترده، پربار. و دیدار با این عمیق، همانقدر که حاصل خیز می تواند باشد، توان سوز نیز هست.

آن ها که در این دریا، بی روش، بی وسیله، بی راهنما، حرکت می کنند، نه تنها چیزی بدست نمی آورند، که همه چیز را از دست می دهند و خویشتن را جا می گذارند و به موج می سپارند.

رشد یا تکامل

رشد در زبان قرآن خیلی پربارتر و عمیق تر از تکامل است. البته می توان هر کلمه ای را در برابر هر معنایی قرار داد و وضعی جدید به وجود آورد، ولی این قرار دد و وضع جدید نباید ما را فریب بدهد. رشد، در برابر خسر است و کمال، در برابر نقص.

انچه که به اوج خویش رسید، مثلا قدرت بازوها، قدرت فکری، قدرت عقلی، قدرت روحی و … هنگامی که به اوج خود رسیدند و از نقص ها رها شدند، تازه همین ها همراه یکی از و حالت رشد و یا خسر هستند. اگر با دستم و قدرت بازویم در جهت عالی تر کار کنم، رشد کرده ام وگرنه خسارت دیده ام و باخته ام.

و همین طور در قسمت فکری و عقلی و روحی.

برای دانلود این کتاب ارزشمند از لینک زیر استفاده نمایید.
دانلود کتاب رشد صفائی حائری

شاید بپسندید:  دانلود تفسیر قرآن استاد صفائی حائری