دانلود کتاب انتظار
دانلود کتاب درباره ی درس هایی از انقلابنام کتاب: انتظار

موضوع اصلی: درس هایی از انقلاب

نویسنده: علی صفائی حائری

موضوعات: انقلاب اسلامی، آرمان انقلاب، انقلاب فرهنگی، ابزار انقلاب فرهنگی، بینش و آگاهی، بینش بنیادی، راه انبیا، انتظار، تشکل اسلامی، تحلیل عمل، مبنای عمل، خصلت های عمل، جهت عمل، ارزش عمل و …

یکی از علماء برجسته شیعه استاد صفائی حائری می باشند. این استاد بزرگوار اثار بسیار ارزشمند و بی نظیری را ارائه نموده اند. در مقدمه این کتاب ایشان می فرمایند: این کلمه را بسیار شنیده ایم، هر کدام هم از آن زیاد تصویر کشیده ایم، آیا مایل هستید تا آن را بازتر و روشن تر بررسی کنیم و مفهوم انقلاب اسلامی، انقلاب سوسیالیستی و یا انقلاب دمکراتیک را بهتر بشناسیم … و موضع مشخصی برای خود پیدا کنیم.

انقلاب یعنی دگرگونی بنیادی و ریشه ای و زیربنایی، در برابر اصلاح که دگرگون کردن سطحی است و شاخ و برگ ها را زدن و رو بناها را به هم ریختن.

فلسفه ی علمی مدعی است ریشه تمام رنج های جامعه در دوره های گوناگون، ناهماهنگی میان وسایل تولید و روابط تولید و نوع مالکیت آن است. در نتیجه در جامعه ی سرمایه داری ناچار طبقات به وجود می آیدع ناچار فقر به وجود می آید و فقر، ضعف و کینه و فساد و دروغ را سبز می کند.

فلسفه علمی این حلقه ها را زنجیروار تا ریشه ی ناهماهنگی وسایل تولید و روابط تولید تحلیل می کند و معتقد است مادام که در جامعه متحول و متحرک، این بنیاد و زیربنا ها دگرگون نشود، هر گونه فعالیتی فقط در سطح آسپرین خوردن، تب را پایین اوردن و تسکین دادن است، که ناچار دوام نمی آورد و خود باعث بحران بیشتر می شود.
دانلود کتاب درباره ی درس هایی از انقلاب

شاید بپسندید:  دانلود برگزیده تفسیر نمونه سوره طور با فرمت ورد و پی دی اف