نام کتاب: نامه های بلوغ
دانلود کتاب درباره ی ایام بلوغ
نویسنده: علی صفائی حائری

توضیحات: کتاب درباره ایام بلوغ و بینش ها و گرایش های ایام بلوغ

موضوعات اصلی کتاب: بینش ها و گرایش ها، سلوک و اخلاق، رضا و رضوان، رضا و خشنودی، نتیجه رضا و خوشنودی، بحران های عمل، استقامت و سلامت و …

در کتاب نامه های بلوغ، پنج نامه از علی صفائی حائری به فرزندانش می باشد که هنگام بلوغ به آن ها نگارش کرده اند. مخاطب در این نامه های اگرچه فرزندان بوده اند، اما خطاب عام است. او به واقع «جایگاه بلوغ» را که با تحولات و بحران ها همراه است، پر اهمیت و اساسی ارزیابی می نماید. سر آغاز بلوغ اگرچه با تحولات جسمی همراه است، اما تحولات روحی آن بسیار بزرگتر است.
در این مرحله از رشد است که انسان مورد توجه خداوند قرار می گیرد و صلاحیت پیدا می کند تا مورد خطاب او قرار گیرد. از طرفی دیگر احساس استقلال و آزادی در انتخاب، بحران هایی را فرا روی انسان می گذارد.
این انتخاب ها نیازمند بینش و معیارهایی است تا انتخاب بر اساس ارزش و توان آدمی باشد. با چنین زمینه ای شخص را می توان سالک و راه رو نامید. سالک در سلوک خود باید راه و مقصد و منازل و مراحل رسیدنبه آن را بشناسد، همان طور که به وظایف و موانعی که بر سر راه اوست باید اگاهی یابد. فراهم آوردن این بینش ها و زمینه ها برای انتخاب و معیارها و روش های انتخاب، انگیزه ی اصلی نگارش این نامه هاست و در واقع دغدغه ی تمای ما.
دانلود کتاب درباره ی ایام بلوغ

شاید بپسندید:  دانلود کتاب درباره روابط زن و مرد