نام کتاب: نظام اخلاقی اسلام
دانلود کتاب درباره نظام اخلاقی اسلام
توضیحات: مروری بر دعای مکارم الاخلاق

موضوعات:‌نظام اخلاقی اسلام، جایگاه نظام اخلاقی، رابطه ی دین و اخلاق، تفاوت نظام اخلاقی با احکام اخلاقی، مکاتب اخلاقی، مکتب مارکسیسم، کنترل ناخودآگاه، اخلاق اگزیستانس، اخلاق عقلی، حقیقت دعا، اقسام دعا، مراحل دعا و …

دین با رسول و با روش برخورد او و با تربیت و هدایت او آغاز می شود و به همین خاطر عقل هم محتاج اوست و عقل و فلسفه از همین تربیت و از همین روش و بینش و گرایش بهره مند می شود.

پس دین با هدایت رسول به معرفت انسان، غیب، الله، وحی و یوم الآخر می رسد.

معرفت انسان در قدر و استمرار او که بدون ایمان به انسان و از دست رفتن آدمی، هیچ گونه ایمانی تحقق نمی یابد؛ که : «الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون».

و معرفت غیب و شهادت، که با توجه به قدر انسان و با توجه به محدودیت جهاد مشهود و با توجه به بی قراری انسان و با توجه به کنجکاوی او که حق و نظام و جمال و اجل را می باید. و معرفت الله که حاکم، یگانه، بی نیاز، نا محدود و بی مانند است و همه نیازمند اویند. و معرفت وحی که یک جریان مستمر از آغاز تا انجام است و برای انسانِ بیش از هفتاد سال و محدود در امکانات ضرورت دارد.

معرفت یوم الآخر که از ترکیب  و تقویت آدمی و بافت و ساخت انسان و جهان بدست می آید.

در واقع ترتیب این پنج معرفت این چنین توجیه می شود که اگر آدمی اندازه خود را بیش از هفتاد سال و ارزش خود را بیشتر از لذت و قدرت و ثروت و تنوع دید و از دنیای مشهود به بن بست رسید، غیب را می خواهد، آنگاه خدا را می خواهد و در پی آن خواستار معاد است.

در واقع دین با همین هدایت و بینات و میزان آغاز می شود و این ها معارف، مبانی، عقاید و مقاصد را می سازند و همین ها نظام ها را پایه می گذارند و سیستم ها را می سازند که نظام تربیتی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی را به دنبال دارد.

شاید بپسندید:  دانلود برگزیده تفسیر نمونه سوره شوری با فرمت ورد و پی دی اف

روش ها و دستورهایی در موارد بوده اند، از قضاوت های امیر المومنین نمی توان به موارد دیگر و وقایع دیگر راه برد.

برای دانلود این کتاب ارزشمند می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.
دانلود کتاب درباره نظام اخلاقی اسلام