نام کتاب: قیام
دانلود کتاب درباره قیام
نویسنده: علی صفائی حائری

موضوعات: مفهوم جهاد و قیام، فضیلت جهاد، آثار جهاد، انواع و اقسام جهاد، مبانی جنگ و دفاع، اهداف جهاد، موانع قیام، موانع قبول جهاد، تصعید و توفیر انگیزه ها و … می باشد.

یکی از کتاب های ارزشمند استاد صفائی حائری کتاب قیام می باشد. ایشان در این کتاب درباره موضوعات مختلفی که در بالا نام برده شده بحث می کنند.

موضوع عمده این کتاب جهاد و قیام می باشد. ایشان در این باره در این کتاب این چنین می نویسند:

جهاد، مفهوم گسترده و بازی دارد، جهاد، شامل هر نوع کوششی می شود که تقویت حق و تضعیف باطل و اقامه ی حق و دفع باطل را داشته باشد. از روشنگری و بینات گرفته تا فریادگری و افشاگری و امر به معروف و نهی از منکر تا پنهان کاری و تقیه و نفوذ در دل دشمن تا قتال و جنگ و قیام و رویارویی و خروج و درگیری.

جامعه ی اسلامی از آن رو که بر اساس هدف و بینش، هسته های اولیه اش شکل می می گیرد و با عاطفه های تصعید یافته و نیازهای طبیعی ولی رهبری شده، تحقق می یابد، برای رشد و گسترش به عوامل نیاز دارد و برای حفاظت و پاسداری مستمر از خویش هم وسیله هایی می خواهد تا در برابر دشمن های داخل و خارجی و افته ا و ضعف هایی که زمینه ی آفت ها و فتنه هاست، مقاوم باشد. جاد در شکل های گوناگونِ روشنگری و فریادگری و افشاگری و پنهان کاری و قیام، عهده دار این حفاظت و پاسداری مستمر است که می تواند جامعه ی نو پا و رشید اسلامی را، از داخل و خارج و در برابر آفت ها و فتنه های گوناگون نگهداری نماید.
دانلود کتاب درباره قیام

شاید بپسندید:  دانلود برگزیده تفسیر نمونه سوره حجرات با فرمت ورد و پی دی اف